PENUTUP

Penyelewengan proses tarbiyah akidah atau berlakunya fenomena ‘kekeliruan berakidah’ dalam kalangan umat Islam tanpa disedari menjadi faktor utama yang  membawa keruntuhan tamadun Islam yang gilang gemilang yang pernah mewarnai dunia pensejagatan. Munculnya ilmu Akidah baru dalam Islam yang diberi nama ilmu Kalam (Fahaman Muktazilah dan Ilmu Sifat 20) semasa pemerintahan kerajaan Abbasiyyah pada kurun ke 8 M. (bermula di zaman Khalifah al-Ma’mun) dan teori Tauhid Tiga Ibn Taimiyyah di Arab Saudi pada kurun ke 19 M. telah mengelirukan dan menyelewengkan umat Islam daripada memiliki tasawwur Akidah Islam yang syumul.

Kekeliruan terhadap 2 aspek utama agama (syariat  dan akidah)  iaitu amal ibadat (Syariat Islam) dan amalan zikrullah (Akidah Islam) menyebabkan umat Islam hari ini hanya menumpukan kepada mengerjakan  amal ibadat semata-mata tetapi lalai berzikir mengingati Allah. Sebaliknya, tanpa disedari mereka bahawa Allah S.W.T. telah memerintahkan  umat Islam supaya sentiasa berzikir kepadaNya selaras semasa mengerjakan  amal ibadat seperti yang telah termaktub di dalam al-Quran dan Hadis. Ini menjelaskan dakwah syiar  Nabi s.a.w. di kota Makkah selama 13 tahun yang hanya menumpukan kepada  aspek akidah (tanpa perintah mengerjakan amal ibadat) dan di kota Madinah selama 10 tahun untuk menyempurnakan segala amal ibadat yang diperintahkan (Syariat Islam).

Oleh itu amat jelas bahawa inti pati dan tonggak  utama dalam Akidah Islam yang sebenar bukanlah seperti yang diamalkan atau dicapai oleh kebanyakan umat Islam hari ini (tarbiyah akidah menerusi ilmu Kalam dan teori Tauhid Ibn Taimiyyah), sebaliknya ia terkandung secara qat‘i (putus) di dalam al-Quran dan al-Sunnah. Melihat akidah berdasarkan tasawwur amalan mereka adalah satu kesalahan kerana mereka boleh  diselewengkan. Dengan itu maksud dan hakikat Akidah Islam  yang terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah itulah yang wajib dipegang dan diberi perhatian oleh umat Islam demi mendapat tasawwur yang sahih terhadapnya.

Al-Quran menggambarkan suatu kewajipan setiap individu Muslim melaksanakan zikir yang terus menerus kerana ia merupakan inti pati dan tonggak utama dalam Akidah Islam. Allah S.W.T. menjadikan amalan ini sebagai seutama-utama  ibadat berpandukan kepada firmanNya:

Maksudnya:
               “Dan zikrullah itu adalah seutama-utama ibadat.”
                                         (Surah al-Ankabut, ayat: 45)

Umumnya, para ulama atau pengkaji  ataupun  ilmuwan  ahli zahir (ahli Kalam, Wahabi, Jemaah Tabligh) hari ini sudah terlalu banyak membuang masa dibuai oleh lamunan kosong dengan berceramah, membaca kitab-kitab agama, mentafsir al-Quran dan Hadis-hadis, berforum, berseminar, berteori, mengemukakan idea,  menulis tesis-tesis dan kertas-kertas pengajian (bidang agama) dan bermacam-macam lagi yang entah apa-apa nama dan istilah yang dilaksanakan sebagai jalan penyelesaian masalah akidah dan kepincangan akhlak ummah tetapi ianya tidak mampu menyelesaikannya, malah semakin parah dan terus berkembang.

Inilah kunci utama ke arah perubahan sikap. Akidah Islam yang syumul secara automatik akan mengubah sikap manusia secara evolusi. Tranformasi, reformasi, evolusi atau apa sahaja istilah yang dikaitkan dengan perubahan mesti berlandaskan Akidah Islam. Ia membekalkan satu kekuatan keyakinan yang luar biasa dalam diri manusia. Aspek akidah ialah sumber kekuatan untuk melakukan perubahan kerana ia mengungkai semua halangan (mazmumah) dan godaan luaran yang mengganggu usaha ke arah perubahan itu. Ia mengungkai semua elemen negatif yang datang dari luar sama ada yang datang dari keluarga, persekitaran, budaya bangsa, pengaruh manusia atasan dan godaan hawa nafsu.

Meskipun selalu diuar-uarkan bahawa inilah zaman kebang- kitan Islam yang tidak dapat dibendung, namun pengikutnya masih teraba-raba, tercari-cari mencari kaedah untuk menyele- saikan masalah ummah. Di satu pihak yang lain seluruh ideologi dunia sedang tenat yang mana bukan saja tidak berjaya menye- lesaikan masalah manusia, malah menjadi pencetus huru hara. Ideologi dunia kini ibarat matahari petang yang hanya menunggu saat untuk terbenam. Namun yakinlah bahawa inilah zaman kebangkitan Islam yang tidak dapat dibendung. Allah S.W.T. akan memuliakan umat Islam di akhir zaman seperti yang dijanjikan dengan syarat umat Islam seharusnya benar-benar faham dan perihatin terhadap segala masalah ummah dan hendaklah kembali kepada usaha ikhtiar yang benar-benar tepat. Natijah dari ketepatan itulah nanti Allah datangkan kejayaan dan kemenangan kepada ummah.

Mudah untuk memakmurkan kehidupan manusia. Mudah untuk menyogokkan kemajuan dan pembangunan. Mudah untuk mencapai perkembangan ekonomi tinggi. Mudah untuk menanam minat terhadap teknologi secanggih manapun. Tetapi tiada jaminan untuk mendapat keredaan dan rahmat Allah. Jika umat ini layak dan cukup syarat untuk mendapat bantuan Allah, akan muncullah kehidupan masyarakat yang penuh keharmonian, kasih sayang, bertolong bantu (hisbah), aman damai dan selamat sejahtera. Model ketinggian tamadun material berada di mana-mana pelosok dunia dan mudah dipindahkan ke tempat lain. Tetapi di mana hendak ditiru model kehidupan masyarakat yang memiliki tamadun kerohanian yang tinggi seperti generasi umat Islam di zaman yang awal itu.

Umat Islam hendaklah menyingkirkan perkara mungkar, maksiat dan apa jua gejala negatif hingga ke tahap minima. Kembalilah kepada bagaimana kaedah Nabi s.a.w. mengubati penyakit kronik masyarakat jahiliyyah. Bukan saja terkikis segala kemungkaran dan mazmumah (sifat-sifat keji) malah bertukar keseluruhannya  menjadi peribadi yang memiliki akhlak yang  mulia. Semuanya bermula dari berzikir mengingati Allah dan bermujahadah memerangi nafsu untuk membersihkan hijab hati. Ini kerana  hatilah yang mencorakkan sifat-sifat seseorang itu. Hati yang merupakan sebagai raja yang memerintah dan seluruh anggota tubuh itu sebagai rakyatnya. Kejahatan manusia terjadi kerana hati dikuasai oleh nafsu. Nafsu hanya boleh dikalahkan dan ditundukkan dengan jalan bermujahadah mengekang segala runtunannya. Inilah ubat suntikan yang diberikan oleh Nabi s.a.w. kepada masyarakat jahiliyah.

Negara ummah adalah negara yang paling subur dan syumul pengamalan Islam. Dari keseluruhan aspek ajaran Islam itu lebih penting dilihat ialah dari aspek pembinaan roh Islam iaitu memiliki kesempurnaan hati/akidah dalam setiap pengikutnya, ibadatnya, akhlaknya, pengamalan syariatnya, perkembangan dakwahnya, pendidikannya, kasih sayang dan perpaduan, lemah lembut, mudah mesra dan kesederhaan.

Inilah ciri-ciri negara Islam dan masyarakatnya yang akan menjadi tapak tertegaknya ummah. Daulah itu pastinya dipimpin oleh Pemuda Bani Tamin, dan masanya ialah di awal kurun. Para pendokongnya dipanggil Ikhwan, untuk membezakan dengan para sahabat r.a. Golongan ini adalah orang-orang yang bersama sebagai pendokong kepada Pemuda Bani Tamin dan Al-Mahdi.

Golongan Ikhwan ini sangat mulia dan istimewa di sisi Allah S.W.T. Sebab itu apabila Nabi s.a.w. menyebutnya di hadapan para sahabat r.a. bahawa baginda merindui para Ikhwan, ada di antara para sahabat r.a. mengharapkan umur mereka dipanjangkan hingga dapat bertemu golongan (Ikhwan) ini di akhir zaman.

Nabi s.a.w. pernah bersabda yang bermaksud:
“Daripada Ibnu Umar r.a., bahawa Rasulullah s.a.w. sambil memegang tangan Sayyidina Ali, baginda berkata: “Akan keluar dari sulbi ini seorang pemuda yang memenuhi bumi ini dengan keadilan. Maka apabila kamu menyakini demikian itu hendaklah bersama Pemuda dari Bani Tamin itu. Sesungguhnya dia datang dari sebelah Timur dan dialah pemegang Panji-panji Al-Mahdi.”                  
                                           (HR  At-Tibrani)

Di dalam sebuah hadis yang lain, maksudnya:
“Dari Tsauban r.a. dia berkata, telah bersabda Rasulullah s.a.w., “Akan datang Panji-panji Hitam (kekuasaan) dari sebelah Timur, seolah-olah hati mereka (pendukung-pendukung) umpama kepingan-kepingan besi (jiwa berani). Barangsiapa mendengar tentang mereka, hendaklah datang kepada mereka sekalipun merangkak di atas salji.”
                            (Dikeluarkan oleh Al Hafiz Abu Naim)

Seharusnya umat Islam memburu gelaran Ikhwan dengan berusaha bersungguh-sungguh untuk bersama Bani Tamin dan seterusnya bersama Al-Mahdi. Inilah masanya dan bertekadlah untuk berjuang dengan bersungguh-sungguh dengan memper- baiki diri hingga benar-benar mencapai darjat yang tertinggi (darjat ihsan) dan memiliki sifat taqwa yang sempurna. Inilah golongan orang-orang yang terbaik dan mendapat keredaanNya. Mereka telah berjaya menghayati ajaran Islam dan sampai ke darjat ihsan. Lebih dari itu ialah mencapai taraf Ikhwan yang bersedia menjadi pejuang. Pejuang yang penuh rela dan seronok memikul beban perjuangan Islam. Dan ini juga sebagai satu runtunan mencapai kemenangan, iaitu adanya satu kelompok yang menyediakan diri dan sanggup berkorban demi ketinggian dan kemuliaan agama Allah.

Sudah tentu syarat-syarat untuk layak mencapai taraf  Ikhwan kepada Pemuda Bani Tamin dan Al-Mahdi mestilah memiliki kesempurnaan akidah atau darjat ihsan. Golongan ini mempunyai keyakinan yang kental dan luar biasa. Ketabahan, kesabaran dan kegigihan yang luar biasa, memiliki akhlak yang mulia dan mempesonakan. Ibadatnya cemerlang, memiliki khusyuk hati terhadap Allah dengan sepenuhnya, dan sentiasa menghayati pelbagai sifat kebesaran dan keagungan Allah S.W.T., dan memiliki sifat taqwa yang sempurna. Mereka sentiasa diuji dan terus diuji namun mereka mampu menghadapi ujian. Tidak mempunyai sebarang kepentingan diri kecuali semuanya hanya untuk Allah S.W.T.  dan agamanya.

Oleh itu umat Islam khususnya para pejuang pecinta kebe- naran hendaklah yakin akan kedatangan Pemuda Bani Tamin dan selepas itu diiringi oleh Al-Mahdi. Musuh-musuh Islam berusaha keras menghalang kemunculannya. Namun yakinlah bahawa Allah  Maha Berkuasa. Pasti Allah telah melengkapkan segala aspek keperluan yang berkaitan keselamatan Pemuda Bani Tamin dan Al-Mahdi itu. Kelazimannya, berlaku kekeramatan itu di luar logik kerana begitulah sifatnya kekuasaan Allah. Ini terbukti setiap apa jua ciptaan Allah S.W.T. semuanya aneh. Oleh kerana ia berlaku di keliling kita dan kita tidak memikirkannya, lantas kita menganggap ia perkara biasa.

Allah S.W.T. ada menjelaskan dalam al-Quran yang maksudnya:
“Mereka (orang-orang kafir) ingin untuk memadamkan cahaya Allah (agama Allah) dengan mulut-mulut mereka. Sedangkan Allah akan menyempurnakan agamaNya sekalipun dibenci oleh orang kafir.”                     
                                          (al-Taubah: Ayat 32)

Ertinya musuh-musuh itu bukan sahaja mencabar utusan-utusan Allah  dan pembawa kebenaran, malah cahaya kebenaran (Islam) yang merupakan milik Allah S.W.T. itu pun mereka cuba padamkan. Namun Allah S.W.T. tetap membela dan menyelamatkannya. Rahsia di sebalik semua peristiwa dan kejadian itu ialah agar manusia melihat kekuasaan, kebesaran dan keagungan Allah S.W.T.

                                       -SEKIAN-